Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży
Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie”

92-208 Łódź, Niciarniana 2a
tel.: 42 678 93 05
fax: 42 678 93 13
e-mail: blizej_siebie@vp.pl

REGON: 100 18 70 82
NIP: 728 261 10 13
KRS: 0000 25 42 82

Nr konta:
PKO B.P. 87 1020 3378 0000 1802 0128 9719